Blog

İnşaatta Sağlık ve Güvenliğin (İSG) Önemi

Sağlık ve güvenlik, herhangi bir inşaat projesi için önemli hususlardır. Bu yönleri proje başlangıcında düşünmeye başlamalı ve tüm süreç boyunca bunları izlemeye devam etmelisiniz. 

İnşaat Projesi İçin malzeme Seçimi

İnşaat projesi, yeni bir yapı veya mevcut bir yapıda değişiklik yapmak amacıyla yapılan planlama, tasarım ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür. İnşaat projeleri, farklı büyüklüklerdeki yapılar için yapılabilir.